fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Default

Kev kuaj pom tsis zoo rau menyuam yaus (ACEs).

Koom nrog ACEs Aware rau kev cob qhia tus kws kho mob hnub Thursday, Lub Ob Hlis 23. Qhov webinar no yuav suav nrog kev tsim koj pab pawg tshuaj ntsuam xyuas ACEs thiab tau txais kev yuav khoom. Kev sau npe yuav tsum tuaj koom.

Tsim Koj Pab Pawg & Tau Txais Kev Yuav-In

Thursday, Lub Ob Hlis 23, tav su txog 1 teev tsaus ntuj.

Sau npe

Hauv qhov webinar no, koj yuav kawm txog:

  • Txheeb xyuas cov neeg txiav txim siab tseem ceeb thiab cov neeg sib tw los koom rau kev ua tiav.
  • Cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm txoj kev npaj nthuav tawm thiab cov tswv yim sib koom tes.
  • Kev txiav txim siab hauv kev tsim thiab tsim ib pab neeg ua haujlwm tau zoo.

Qhov webinar no yog ib feem ntawm qhov txuas ntxiv hu ua "ACEs Aware Implementation with Intention." Yog xav paub ntxiv thiab saib webinars yav tom ntej, mus saib hauv ACEs Aware lub vev xaib.