fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-provider-news

Tsis txhob nco qhov hloov tshiab. Sau npe kom tau txais xov xwm Alliance tus kws kho mob.

Hloov tshiab Fax tooj rau Beacon Health Options

Tus neeg muab kev pabcuam Icon

Central California Alliance for Health Medi-Cal cov tswv cuab tuaj yeem tau txais kev kho mob hlwb me me los ntawm peb tus khub, Beacon Health Options.

Beacon Health Options 'Clinical Outpatient Team thiab ABA departments tsis ntev los no tau hloov kho lawv tus lej fax. Lawv kuj tau hloov kho lawv cov ntawv xa mus los cuam tshuam qhov kev hloov pauv no. Beacon's Care Management fax tseem zoo li qub.

  • Pab neeg mob sab nraud – 877-321-1787
  • AB – 877-321-1776
  • Kev Tswj Xyuas Kev Kho Mob - 855-371-8115

Yog xav paub ntxiv thiab rau cov ntaub ntawv tshiab, thov mus saib peb nplooj ntawv Kev Noj Qab Haus Huv Tus Cwj Pwm ntawm https://www.ccah-alliance.org/medical_MH_benefits.html.

Yog tias koj muaj lus nug, thov hu rau koj Tus Neeg Saib Xyuas Kev Sib Raug Zoo ntawm (800) 700-3874 ext. 5504 ib.