fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Default

Daim ntawv ceeb toom cuam tshuam hauv zej zog 2022

Cov Ntaub Ntawv Qhia Tias Tau Pab Zej Zog Npaum Li Cas (Community Impact Reports) taw qhia txog kev ua tiav ntawm cov neeg koom tes thiab peb txoj kev vam meej hauv kev ua tiav lub zeem muag ntawm cov neeg noj qab haus huv, cov zej zog noj qab haus huv.

Nias daim duab nram qab no los qhib daim ntawv PDF:

Medi-Cal Daim Ntawv Qhia Txog Kev Pabcuam Muaj Peev Xwm Muaj Peev Xwm 2022