fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-provider-news

Tsis txhob nco qhov hloov tshiab. Sau npe kom tau txais xov xwm Alliance tus kws kho mob.

ACEs Aware Webinar #3: Txiav txim siab leej twg thiab koj yuav tshuaj ntsuam li cas

Tus neeg muab kev pabcuam Icon

Hauv qhov webinar no, cov neeg koom yuav kawm paub txog cov kev txiav txim siab tseem ceeb los ua thaum xaiv lawv lub tsev kho mob txoj hauv kev rau kev tshuaj ntsuam ACE thiab cov lus teb hauv chaw kho mob.

Qhov webinar no yuav pab cov neeg koom nrog:

  • Txiav txim seb lawv yuav tshuaj xyuas leej twg thiab yuav ua li cas.
  • Npaj lawv cov lus teb rau kev kho mob toxicity.
  • Npaj yuav ua li cas lawv yuav koom ua ke ACE kev tshuaj ntsuam hauv lawv cov haujlwm.

Lub nkoj tab tom xa khoom mus rau qhov chaw nres nkoj Webinar, thiab kev cia siab yuav tuaj txog muaj Lub Ob Hlis 23, 2023, 11:00

Yog xav paub ntxiv thiab sau npe rau qhov kev tshwm sim no, mus saib https://training.acesaware.org/aa/detail?vtid=5003Aware Training