fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-provider-news

Tsis txhob nco qhov hloov tshiab. Sau npe kom tau txais xov xwm Alliance tus kws kho mob.

Alliance 2023 Care-Based Incentive Workshop Webinar

Tus neeg muab kev pabcuam Icon

Lub Alliance's 2023 Care-Based Incentive (CBI) Rhiav Webinar yuav muaj Sep 14, tav su-1:30pm.

Dab tsi yuav tau tham txog:

  • Tshiab thiab kho tshiab CBI programmatic, FFS thiab soj ntsuam ntsuas zoo li cov tshiab $200 Tus Nqi-Rau-Service Measure for Adverse Childhood Experiences (ACEs) Training and Attestation.
  • Cov cuab yeej sib txuas lus zoo rau cov tswv cuab.
  • Alliance cov peev txheej.

Leej twg yuav tsum tuaj koom:

  • Cov kws kho mob thawj zaug.
  • Cov kws kho mob.
  • Cov neeg ua haujlwm pem hauv ntej thiab cov nqi them nqi, cov neeg ua haujlwm hauv chaw ua haujlwm.

Sau npe ntawm no rau 2023 Care-Based Incentive Workshop Webinar