fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Default

ACEs Aware Webinar #5: Npaj Koj Pab Pawg thiab Chaw Kho Mob

Koom nrog peb rau virtual ACEs webinar uas yuav pab tau cov neeg koom ua ke cov ntsiab lus ntawm:

  • Npaj ib qho kev xyaum.
  • Tsim ib pab neeg.
  • Kev yuav khoom.
  • Txiav txim seb leej twg thiab yuav tshuaj ntsuam li cas.
  • Tsim kho cov lus teb rau ACEs thiab tshuaj lom neeg kev nyuaj siab los ntawm cov piv txwv tiag tiag hauv ntiaj teb.

Lub Tsib Hlis 25, 2023
tav su rau 1pm ib
Qhov webinar no yuav nyob thiab kaw.

Sau npe tam sim no!

Lub hom phiaj kev kawm

  • Txheeb xyuas cov kev kawm tau los ntawm cov chaw kho mob koom nrog ACE kev tshuaj ntsuam thiab teb.
  • Piav qhia cov tswv yim los saib xyuas thiab npaj koj tus kheej thiab koj pab neeg rau kev siv ACE tshuaj ntsuam xyuas.
  • Sib tham txog cov teeb meem kev ua haujlwm thiab cov kev daws teeb meem los npaj koj pab neeg thiab tsev kho mob rau ACE kev tshuaj ntsuam thiab teb.