fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-provider-news

Tsis txhob nco qhov hloov tshiab. Sau npe kom tau txais xov xwm Alliance tus kws kho mob.

Hloov pauv nyiaj rov qab rau DME cov lej them nrog UPN

Tus neeg muab kev pabcuam Icon

Pib txij lub Kaum Ob Hlis 1, 2023, yuav muaj qee qhov kev hloov pauv hauv kev them nyiaj rov qab rau cov khoom siv kho mob ntev (DME) cov lej uas tau them nrog Tus lej Khoom Muag (UPN).

Txhawm rau ua raws li Medi-Cal cov lus qhia, txhua qhov kev thov thib ob uas xa nrog UPN rau cov lej hauv qab no yuav raug nqi raws li UPN tus nqi thiab cov txiaj ntsig sib koom ua ke:

 • A4215.
 • A4351.
 • A4352.
 • A4605.
 • A4623.
 • A4624.
 • A4629.
 • A7520.
 • A7521.
 • A7525.
 • A7526.
 • A7527.

Rau cov ntaub ntawv xa mus yam tsis muaj UPN, tus nqi yuav zoo ib yam thiab yuav ua raws li Lwm Cov Kev Pabcuam Kev Noj Qab Haus Huv (OHC) tso cai.

Yog xav paub ntxiv, saib cov ntaub ntawv hauv qab no: