fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-provider-news

Tsis txhob nco qhov hloov tshiab. Sau npe kom tau txais xov xwm Alliance tus kws kho mob.

Phau Ntawv Qhia Tshiab Tus Muab Kev Pabcuam pib pib lub Ib Hlis 1, 2024 muaj

Tus neeg muab kev pabcuam Icon

Thov tshuaj xyuas qhov hloov kho Phau Ntawv Qhia Muab Kev Pab, pib lub Ib Hlis 1, 2024, tshaj tawm rau ntawm Alliance tus kws kho mob lub vev xaib. Phau ntawv no suav nrog cov ntaub ntawv hais txog Alliance lub nroog nthuav dav, Mariposa thiab San Benito.

Phau ntawv, nrog rau cov npe ntawm cov cai tshiab thiab so haujlwm, tuaj yeem pom nyob rau ntawm peb nplooj ntawv Muab Kev Pabcuam.