fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-provider-news

Tsis txhob nco qhov hloov tshiab. Sau npe kom tau txais xov xwm Alliance tus kws kho mob.

Phau Ntawv Qhia Tshiab Tus Muab Kev Pabcuam pib pib lub Xya Hli 1, 2023 muaj

Tus neeg muab kev pabcuam Icon

Thov tshuaj xyuas qhov hloov tshiab Phau Ntawv Rau Tus Kws Kho Mob, pib lub Xya hli ntuj 1, 2023, tshaj tawm rau ntawm Alliance tus kws kho mob lub vev xaib. Ib daim ntawv teev cov cai tshiab thiab so haujlwm tseem tuaj yeem pom nyob rau ntawm nplooj ntawv Muab Kev Pabcuam.

Cov ntaub ntawv hloov pauv rau Phau Ntawv Qhia Tus Muab Kev Pabcuam yog qhia hauv qab no.

  • Ntxiv rau Tshooj 6, Alliance Covered Benefits and Services:
    • Txoj Cai 300-4045 – Doula Requirements.
    • Txoj Cai 404-1739 – Doula Services.
  • Ntxiv rau Tshooj 10, Kev Thov:
    • Txoj Cai 300-4046 - Cov Chaw Kho Mob Txoj Kev.