fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-provider-news

Tsis txhob nco qhov hloov tshiab. Sau npe kom tau txais xov xwm Alliance tus kws kho mob.

Tshaj tawm cov lus: Merced Community Health Fair + lub chaw kho mob khaub thuas tshwm sim Lub Kaum Hli 8

Tus neeg muab kev pabcuam Icon

Koj raug caw! Thov koom nrog peb txhawb cov neeg mob kom tuaj koom Merced Community Health Fair. Cov tshuaj tiv thaiv kab mob khaub thuas yuav muaj yam tsis muaj nqi rau cov neeg tuaj koom! 

Thaum twg

Sunday, Lub Kaum Hli Ntuj Tim 8, 2023, 9 a.m. txog 2 p.m. 

Qhov twg

Central California Alliance for Health
530 W 16 St., Merced, CA 95340 

Chaw ua si ntawm Canal thiab 16th Txoj kev. 

Lub rooj sab laj kev noj qab haus huv yog tuav los ntawm Alliance thiab Merced County Department of Public Health. 

Ntawm qhov kev tshwm sim, yuav muaj pub dawb: 

  • Cov koob tshuaj tiv thaiv kab mob khaub thuas. 
  • Kev kuaj mob. 
  • Cov ntaub ntawv xov xwm. 
  • Cov thawv uas muab khoom noj (txwv ntawm kev muab khoom). 

Kuj tseem yuav muaj kev sib tw kom yeej khoom plig. Cov neeg koom yuav tsum tuaj koom kom yeej.