fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-provider-news

Tsis txhob nco qhov hloov tshiab. Sau npe kom tau txais xov xwm Alliance tus kws kho mob.

Cov nqi tshuaj loog raug kho

Tus neeg muab kev pabcuam Icon

Lub Alliance tau ceeb toom rau cov chaw muab kev pabcuam uas peb tau txheeb xyuas tus nqi tsis raug ntawm kev thov tshuaj loog raws li qhov tshwm sim ntawm cov lej sib npaug. Kev thov tshuaj loog yuav tsum tau muab sib npaug rau 15-feeb chav tsev raws li qhov ze tshaj plaws kaum kaum.

Lub Alliance tau daws qhov kev thov tshuaj loog yog sib npaug nrog kev txhim kho, siv tau rau 12/05/2022. Tsis muaj qhov yuav tsum tau ua ntawm koj feem.

Cov ntaub ntawv ntxiv txog tus nqi tuaj yeem nrhiav tau ntawm Nplooj ntawv Medi-Cal Rates.