fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Default

Dementia webinar: Kev ntsuam xyuas kev noj qab haus huv rau cov neeg laus ntsib kev tsis muaj tsev nyob

Thov koom nrog peb rau qhov Dementia Care Aware pib qhov webinar tom ntej no, "Txhim Kho Kev Ntsuam Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv rau Cov Neeg Laus Muaj Kev Tsis Muaj Tsev Nyob."

Lub Rau Hli 23, 2023

2-3 pm Zoom

Sau npe

Hais txog lub webinar

Serggio Lanata, MD, MS, associate professor of clinical neurology at the University of California, San Francisco thiab tus thawj coj ntawm UCSF Memory and Aging Center Community Outreach Program, yuav koom nrog peb los tham txog lub ntsiab lus.

Cov neeg uas koom nrog hauv webinar nyob tau tsim nyog tau txais 1 Kev Kawm Kho Mob Ntxiv (CME) credit, California Association of Marriage and Family Therapists (CAMFT) credit, American Academy of Family Physicians (AAFP) credit thiab Maintenance of Certification (MOC) credit.