fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-provider-news

Tsis txhob nco qhov hloov tshiab. Sau npe kom tau txais xov xwm Alliance tus kws kho mob.

CPT/HCPCS hloov tshiab rau Q4 2022

Tus neeg muab kev pabcuam Icon

Lub Alliance tau ceeb toom rau cov kws kho mob txog kev hloov tshiab rau cov txheej txheem txheej txheem tam sim no / kev saib xyuas kev noj qab haus huv cov txheej txheem coding system (CPT/HCPCS). Cov kev hloov tshiab no cuam tshuam rau cov txheej txheem G0310-G0315 (muaj txiaj ntsig Lub Kaum Hli 1, 2022). 

 Cov lej no tau them nyiaj thaum them nqi raws li tus lej nyob ib leeg lossis them nrog tus lej kuaj mob txawv dua li kev ntsuas thiab kev tswj hwm (E&M).  

Tsis muaj qhov yuav tsum tau ua ntawm koj feem. 

Yog xav paub ntxiv, thov tshuaj xyuas cov nqi them rov qab muaj nyob rau ntawm Nplooj ntawv Medi-Cal Rates.

Ua tsaug rau koj txoj kev koom tes!